top of page
Search

Blootleggen fundering "Huize de Meza"

Vandaag een aanvang gemaakt met het blootleggen van de bakstenen fundering van Huize de Meza. Het betreft een heel groot huis van ongeveer 10 bij 14m. De bouwers van het huis hebben de woning destijds gebouwd op een zandheuvel, waarbij de noordzijde van de fundering op het lage gedeelte werd aangelegd en dus veel hoger moest worden gemaakt om op het niveau van de zuidzijde te kunnen komen, dat hoger ligt.

Vóór aanvang van de werkzaamheden is een kort ceremonieel gehouden voor de goede gang van zaken. Daarna werden enkele bomen die binnen de fundering groeiden met een kettingzaag verwijderd.

Dag 1 leverde enkele artefacten op die tijdens het uitgraven van de zuidzijde van de fundering (voorgevel) te voorschijn kwamen w.o. oude 17e eeuwse roestige spijkers en veel kapotte dakpannen, een bewijs dat het huis gedekt was met dakpannen. Niets nieuws onder de zon, dat was reeds bekend, alleen nu echt de bevestiging. Daarnaast wat potscherven en glaswerk. Verrassing van de dag was wel de vondst van een restant van een porceleinen kommetje of kopje met aan de onderzijde 3 met de hand ingekerfte letters “HDM”: Huize de Meza? Toeval of niet? Wie zal het zeggen.

De komende dagen zal de fundering verder worden blootgelegd.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page